Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303089

Aşağıda yer alan uyumsal becerilerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanda yer almaktadır?


Alıcı dil becerileri

İfade edici dil becerileri

Giyinme becerileri

Okuma-yazma becerileri

Para kavramları


Yanıt Açıklaması:

Uyumsal beceriler, bireyin günlük yaşamını sürdürebilmek için içinde bulunduğu çevrenin kendisinden beklediği davranışlardır. Bu davranışlar (a) kavramsal, (b) sosyal ve (c) pratik uyum becerileri olmak üzere üç genel alanda toplanmaktadır. Alıcı dil becerileri, ifade edici dil becerileri, para kavramları ve okuma yazma becerileri kavramsal uyum becerileridir. Giyinme becerileri ise pratik uyumsal becerilerinden biridir. Doğru cevap C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum