Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303168

Aşağıdakilerden hangisi Otizm spektrum bozukluğunun(OSB) okul öncesi dönemde gözlenen özellikleri arasında gösterilemez?


Başkalarının kendisine dokunmasından kaçınmak

Başkalarının mimiklerini taklit etmek

Kendisine adıyla seslenildiğinde hiçbir tepki vermemek

Oyuncaklarla sıra dışı biçimlerde etkileşmek

Beslenmede aşırı seçici olmak


Yanıt Açıklaması:

Başkalarının kendisine dokunmasından kaçınmak, kendisine adıyla seslenildiğinde hiçbir tepki vermemek, oyuncaklarla sıra dışı biçimlerde etkileşmek, beslenmede aşırı seçici olmak; Otizm spektrum bozukluğunun(OSB) okul öncesi dönemde gözlenen özellikleri arasında gösterilmemektedir. Ancak B seçeneğinde verilen ifade "Başkalarının mimiklerini taklit etmek" okul öncesi dönem çocuklarında görülen normal bir davranış özelliğidir. Bu sebeple doğru yanıt B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum