Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1199440

Genetik temelli ağır zihinsel gerilik ve otistik özelliklerin görüldüğü bozukluk türü sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizliklerden hangisidir?


Kas hastalığı

Travmatik beyin yaralanmaları

Çoklu skleroz

Rett sendromu

Çocuk felci


Yanıt Açıklaması:

Rett sendromu çoğunlukla kızlarda görülen, genetik temelli ağır zihinsel gerilik ve otistik özelliklerin görüldüğü ilerleyici sinir sistemi ile ilgili bir bozukluktur. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum