Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Gelişimsel değerlendirme bir tanılama yöntemidir.

II. Gelişimsel gerilikler sağlık kuruluna başvuran çocuk ve ergenlerde psikiyatrik hastalıklar içerisinde en çok başvurma nedenleri arasındadır.

III. Çocuğun gelişimsel gerilik gösterdiği alanların erken dönemde belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması açısından önemlidir.

IV. Zihinsel becerilerin değerlendirilmesi için 6 yaş altında zekâ testleri dışında farklı araçlar da kullanılmamaktadır. 

Yukarıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur? 


I ve II

I ve III

II ve IV

II ve III

I ve IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uyku problemli zihinsel yetersizliği olan bireyin uyku düzenini olumlu etkileyecek faaliyetlerdir?


Başka bir yatakta uyumak

Televizyonu açmak

Rahatlatıcı müzik dinlemek

Işığı açık tutmak

Uyku ilacı almak


3.Soru

Gelişim alanlarında olduğu gibi cinsel gelişim alanında da gelişimsel yetersizlik durumunda krolojik yaş yerine temel alınacak değişken hangi kriterdir ?


Kemik yaşı

Takvim yaşı

Gelişim yaşı

Doku yaşı

Zeka yaşı


4.Soru

I. Adet sancıları

II. Kanser

III. Ağız ve diş sağlığı

IV. Kalp ritim bozukluğu

Yukarıdakilerden hangileri zihinsel yetersizliği olan bireylerde, sağlık sorunları normal gelişim gösteren akranlarına göre daha fazla problem yaratmaktadır?


I-II

II-III

III-IV

I-III

II-IV


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fiziksel yetersizliğe neden olan doğum öncesi nedenler arasındadır?


Kafa travmaları

Bebeğin oksijensiz kalması

Çoğul gebelik

Kas, kemik ve sinir sistemi hastalıkları

Plasentanın anne rahminden erken ayrılması


6.Soru

5378 sayılı Kanun kapsamında 2006 yılında çıkarılan Bakıma Muhtaç ve O¨zürlü Bireylerin Tespiti ve Bakım Hizmetlerinin esaslarını belirleyen yönetmelikte bakıma muhtaçlık şu şekilde tanımlanmış ve şu şartlara bağlanmıştır:

  • Bireyin engelli olması

  • Bireyin sosyal güvenlik kurumlarında herhangi birine bağlı olmaması

  • Bireyin ailesini kaybetmiş ve ailesinin ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde olması

buna göre aşağıdakilerden hangi bireyler bakıma muhtaçlık durumlarından yararlanabilir?


Çok zengin olup yalnız yaşayan

Orta kesimde yer alan normal bir aile

Orta kesimde yer alan engelli bir birey ve ailesi

Genç yaşlarda olup çalışan ancak ailesini kaybetmiş bireyler

Orta yaşlarda olup çalışmayan ancak mali durumu iyi olanlar


7.Soru

Yatılı bakım merkezlerine, 24 saatlik bakım  hizmetine karşılık olarak merkeze ne kadar ödeme yapılmaktadır?


Altı aylık net asgari ücret tutarı

Beş aylık net asgari ücret tutarı

Üç aylık net asgari ücret tutarı

Bir aylık net asgari ücret tutar

İki aylık net asgari ücret tutarı


8.Soru

Genetik temelli ağır zihinsel gerilik ve otistik özelliklerin görüldüğü bozukluk türü sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizliklerden hangisidir?


Kas hastalığı

Travmatik beyin yaralanmaları

Çoklu skleroz

Rett sendromu

Çocuk felci


9.Soru

Aşağıdaki fiziksel yetersizlik türlerinden hangisinde gastrostomi ve jejunostomi yöntemleri beslenmeye des­tek amaçlı kullanılabilmektedir?


Serebral Palsi

Epilepsi

Omurilik zedelenmesi

Hemofili

Rett sendromu


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği bulunan çocuklarda sıklıkla karşılaşılan beslenme sorunlarından birisi değildir?


besin seçme

kabızlık

çölyak

besin alerjileri

obezite


11.Soru

Sinir sistemi ile ilgili yetersizlikler bireyin sinir sisteminde meydana gelen ve her hangi bir nedene dayalı olan ve bireyin normal performans göstermesini engelleyen yetersizliklerdir.

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizlikler başlığı altında yer almaz?


Serebral palsi

Spina bifida

C¸ocuk felci

Multiple skleroz

Rett sendromu


12.Soru

"Gizlilik, örtülülük ve dokunulmazlık" kavramlarının edinildiği gelişim dönemleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? 


Latent-Genital-Anal dönem

Anal-Oral-Fallik dönem

Oral-Latent-Genital dönem

Fallik-Oral-Anal dönem

Oral-Anal-Fallik dönem


13.Soru

573 sayılı KHK'nın "Eğitim Ortamları" başlıklı bölümünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Kaynaştırma

Tanılama

Eğitim programları

Değerlendirme

Özel eğitim desteği


14.Soru

Gelişimini geciktirebilecek biyolojik ya da çevresel riskleri bulunan ya da gelişimi gecikmiş olan 0-6 yaş grubundaki çocuklara verilen gelişimi destekleyici hizmetlerin bütününü içeren programa ne ad verilir?


Erken Destek Programları

Gelişimsel Gerilik Programları

Aile Merkezli Programlar

Uzman Destek Programları

Rehabilitasyon


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ortopedik yetersizlik sebeplerinden biridir?


Lösemi

Kazalar

Kalp yetmezliği

Orak hücre anemisi

Böbrek yetmezliği


16.Soru

Özellikle orta düzeyde ve benzer özellikteki zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitim alabildiği, genel eğitim okulları bünyesinde açılmış olan sınıflar, aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynaştırma sınıfı

Özel sınıf

Ayrı özel eğitim okulu

Özel eğitim alt sınıfı

Destek odası


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliği olan bireylerin gereksinim duyduğu psikososyal destek hizmetler arasında yer alır?


Yaşam alanın temizliği

Kültürel etkinliklere katılım

El, yüz ve saç bakımı

Ağız ve diş bakımı

Sağlıklı beslenme


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yer alan çalışmacılardan birisi değildir?


Rehber Öğretmen

Odyolog

Fizyoterapist

Psikolog

Psikiyatrist


19.Soru

Engelli personel kadrosunda çalışmak için, kişinin en az % kaç özür durumuna sahip sahip olması gerekir?


80

60

40

20

10


20.Soru

Ayşe orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan  dört yaşında bir kız çocuğudur. Ayşe çocuğunlukla verilen yiyeceği. yutmamakta, ağzında tutmakta ya da kimi zaman tükürmektedir. Ayşenin beslenmeye ilişkin bu davranışlarını değiştirmek üzere öncellikli olarak kullanılabilecek teknikler aşağıdakilerden hangileridir?

  1. Yeniden sunma
  2. Eş zamanlı sunum
  3. Sıralı sunum
  4. Fiziksel yardım
  5. Sabit kaşık
  6. İzleyici gıda


I-II-III

II-III

IV-V

I-VI

II-V