Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1247805

Sinir sistemi ile ilgili yetersizlikler bireyin sinir sisteminde meydana gelen ve her hangi bir nedene dayalı olan ve bireyin normal performans göstermesini engelleyen yetersizliklerdir.

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizlikler başlığı altında yer almaz?


Serebral palsi

Spina bifida

C¸ocuk felci

Multiple skleroz

Rett sendromu


Yanıt Açıklaması:

Sinir sistemi ile ilgili yetersizlikler bireyin sinir sisteminde meydana gelen ve her hangi bir nedene dayalı olan ve bireyin normal performans göstermesini engelleyen yetersizliklerdir. Fiziksel yetersizliklerin bu alt başlığı altında yer alan yetersizlikler şunlardır: (a) serebral palsi, (b) spina bifida, (c) ço- cuk felci, (d) multiple skleroz. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum