Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1255536

Aşağıdakilerden hangisi 5378 sayılı kanun  kapsamında bulunan hizmetlerin yerine getirilmesindeki esaslar arasında yer almaz?


Engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılamaz, ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik politikaların temel esasıdır.

Engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde ailelerinin görüşünün alınması esastır.

Engellilerin ve engelliliğin her tür istismarının önlenmesi esastır. 

Engellilerin ve engelliliğin her tür istismarının önlenmesi esastır.

Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması esastır.


Yanıt Açıklaması:

a.Engellilerin insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, kendi seçimlerini yapma özgürlüğünü ve bağımsızlığını kapsayacak şekilde bireysel özerkliğine saygı gösterilmesi esastır.

b. Engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılamaz, ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik politikaların temel esasıdır.

c. Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması esastır.

d. Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması esastır.

e.Engellilerin ve engelliliğin her tür istismarının önlenmesi esastır. 

f.Engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınır. 

B seçeneğinde ailelerinin görüşü esas alınır dendiği için cevap B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum