Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1257424

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının gelişimsel yetersizliği olan bireylere sunduğu hizmetlerden biridir?


Evde Sağlık Hizmeti

Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri

Özel Bakım Merkezleri

Umut Evleri


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere yönelik bu başlık altında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tara­fından sunulan hizmetler yer almaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gelişimsel yetersizliği olan bi­reyler şu alanlarda hizmet sunmaktadır: (a) evde bakım hizmeti, (b) yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi, (c) umut evleri ve (d) özel bakım merkezleri.

Sağlık Bakanlığı tarafından yetersizliği olan bireylere verilen bakım ve rehabilitasyon hizmetleri şunladır; (a) tıbbi sos­yal hizmet ve (b) evde sağlık hizmeti.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ağır ve orta düzeyde yetersizliği olan bireylere bağımsız sınıf­larda eğitim imkanı sunulmakta, hafif düzeydeki engellilere de özel eğitim ya da kaynaştırma eğitimi sunulmaktadır. Ayrıca, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri ve Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezlerinde de özel gereksinim gruplarına ihtiyaçları doğrultusunda katkı sunulmaktadır. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı yetersizliği olan bireylere özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri aracılığıyla da hizmet vermektedir. Doğru yanıt C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum