Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1259144

  1. Psikolog
  2. Hemşire
  3. Merkez müdürü
  4. Özel eğitimci
  5. Çocuk gelişimci

Hangisi/hangileri otizm spektrum bozukluğu olan bireylere bağımsız yaşam becerilerinin öğretimi sürecinde yer alır?


Yalnız IV

I ve V

II, III ve IV

I, II, IV ve V                 

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Bağımsız yaşam becerilerinin öğretimi süre­cinde yapılacak düzenlemelerde; özel eğitimci­ler, sosyal hizmet uzmanları, sağlık eğitimcileri, iş-uğraşı terapistleri, fizyoterapistler, psikolog­lar, çocuk gelişimcileri, hemşireler görev alır. Her meslek gurubunun OSB ile ilgili iş birliği hâlinde çalışması süreci daha pratik hale getire­cektir. Bakım ve rehabilitasyon birimlerinde, öz bakımdan başlayarak bir sistem olmalı, toplum­sal hayata katılım için özel tedbirler alınmalı ve ihtiyaca göre mesleki rehabilitasyon sistemleri de yer almalıdır. Doğru yanıt D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum