Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302825

Aşağıda yer alan yetersizlik türlerinden hangisi diğerlerine göre farklıdır?


Serebral palsi

Spina bifida

Multiple skleroz

Hemofili

Çocuk felci


Yanıt Açıklaması:

Fiziksel yetersizlikler (a) sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizlikler, (b) kas-iskelet sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan fiziksel yetersizlikler ve (c) sağlıkla ilgili fiziksel yetersizlikler olmak üzere üç grupta incelenebilmektedir. Sinir sistemi ile ilgili yetersizlikler bireyin sinir sisteminde meydana gelen ve herhangi bir nedene dayalı olan ve bireyin normal performans göstermesini engelleyen yetersizliklerdir. Bu yetersizlikler serebral palsi, spina bifida, çocuk felci ve multiple skleroz olarak sıralanabilir. Hemofili ise ciddi bir genetik kan hastalığıdır. Hemofili, kanın pıhtılaşması için gerekli faktörlerin eksikliği ya da yetersizliği sonucu meydana gelen kronik bir hastalıktır ve sağlıkla ilgili fiziksel yetersizlikler arasında yer almaktadır. Doğru cevap D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum