Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302870

I. Stereotipik davranışlar

II. Sınırlı ilgi alanları

III. Yaşam boyu devam etme

IV. Ergenlik döneminde başlama

V. Karşılıklı sosyal etkileşim yetersizliği

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri nöro-gelişimsel bir bozukluk olan Otizm Spektrum Bozukluğu’nun tanılayıcı özellikleri arasında yer almaz?


I ve II

I ve IV

Yalnız IV

IV ve V

Yalnız V


Yanıt Açıklaması:

Nöro-gelişimsel bir bozukluk olan Otizm Spektrum Bozukluğu’nun belirtileri erken çocukluk döneminde başlamaktadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum