Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1217351

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili açıklamalardan hangisi bireylerin tanılanması sürecinden hemen sonra özel eğitim hizmetlerine yönlendirilmesinin önünü açmaktadır?


“Özel eğitim gerektiren bireylerin, genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamaya yönelik esasları düzenlemektedir.”

“Özel eğitime erken başlamak esastır”.

“Yetersizliği olan bireylere eğitim hakkı vermemektedir.”

“Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır”

Özel eğitim gerektiren bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim hizmetlerini; bu hizmetleri sağlayacak okul, kurum ve programları kapsar”


Yanıt Açıklaması:

Kanun Hükmünde Kararname’nin ikinci ilkesi, “Özel eğitime erken başlamak esastır” şeklindedir ve bu ilke erken çocuklukta özel eğitim hizmetleri sunulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu ilke ile KHK, özel eğitim gerektiren bireylerin tanılanması süre­cinden hemen sonra özel eğitim hizmetlerine yön­lendirilmesinin önünü açmaktadır ve bunun yapıl­masının da esas olduğunu belirtmektedir. Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum