Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Farklı dil edinim düzeyindeki OSB’li bireylere özellikle dil ve sosyal etkileşim becerilerinin öğretiminde kullanılan öğretim stratejilerini barındıran öğretim yöntemi hangisidir?


Ayrık denemelerle öğretim

İpucu sunma

Video modelle öğretim

Doğal öğretim yöntemleri

Dil öğretim yöntemi


2.Soru

  • Özürlü bireylerin ortez ya da yardımcı cihazının tayininde bireyi ve aileyi bilgilendirmek
  • Fiziksel rehabilitasyona alınan özürlü bireylerdeki gelişimleri takip etmek ve gelişim raporu hazırlamak
  • Özürlü bireyin gelişen aşamalarından ve doktor kontrollerinden okul/eğitim kurumu müdürünü ve aileyi bilgilendirmek

Yukarıda sıralananlar özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan hangi personelin görevleri arasındadır?


Özel eğitim öğretmeni

Fizyatrist

Fizyoterapist

Dil konuşma terapisti

Psikolog


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çoğunlukla kızlarda görülen bir rahatsızlıktır?


Çocuk felci

Rett sendromu

Spina bifida

Serebral Palsi

Omurilik zedelenmesi


4.Soru

Kanın pıhtılaşması için gerekli faktörlerin eksikliği ya da yetersizliği sonucu meydana gelen kronik hastalığın adı nedir?


Kanser

Epilepsi

Astım

Hemofili

Romatoid artrit


5.Soru

"...................merkezî sinir sistemindeki zedelenmeler sonucunda motor fonksiyonlardaki bozuklukların ön planda olduğu birçok hastalığı içine alan bir durumdur." Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


Serebral palsi

Spina bifida

Rett sendromu

Çocuk felci

Multiple skleroz (MS)


6.Soru

  1. Çocukluk ve ergenlik çağında görülebilen genetik geçişli bir hastalık olması
  2. Sal­gı bezlerinden aşırı yoğun ve yapışkan bir madde salgılanması
  3. Salgılanan sıvı nedeniyle akciğer, karaciğer, pankreas ve bağırsak gibi organların işlevlerini yitirmesi

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisinin tanımına aittir?


Diyabet

Orak Hücre Anemisi

Kistik Fibrozis

Hemofili

Kazanılmış Yetersiz Bağışıklık Sistemi Sendromu


7.Soru

Nedeni bilinmemekle birlikte eklemlerde iltihaplanmaların meydana gelmesine neden olan kas-iskelet sistemi ile ilgili yetersizlik aşağıdakilerden hangisidir?


Kalça çıkıklığı

Doğuştan şekil bozukluğu

Ateşli romatizma

Kol-bacak eksikliği

Romatoid artrit


8.Soru

Uyku problemleri normal gelişim gösteren bi- reylerin yaklaşık %20-30’unda görülürken, zihin- sel yetersizliği olan bireylerde bu oran %80’dir. Bu bireylerin uyku problemleri genellikle davranışsal problemlerdir ve genel olarak dört farklı biçimde sergilendiği gözlenmektedir.

1. Gece sık uyanma
2. Uykuya dalmada güçlük
3. Erken uyanma
4. Uykuya gitmeye ya da uyumaya direnme

Bu tarz sorunları olan bir aile için ne tür bir öneri sunmak uyku problemlerinin azaltılmasında yardımcı olacaktır?


Uyku sorunlarının çözülmesinde atılması gereken ilk adım, uygun bir uyku düzeninin oluşturulmasıdır.

Çocuğu gece saatlerine kadar uykusuz bırakmak derin uykuya dalmasına yardımcı olacaktır. 

Sessiz bir ortam oluşturulması ile bir düzen oluşturulabilir. 

Birlikte yatmak model alması adına önemlidir ve uyku problemlerini azaltır. 

Uyku ilacı kullanmak medikal bir seçenek olarak kullanılabilir. 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerde fiziksel yetersizlik sebeplerinden biri değildir?


Obozite

Kalp yetmezliği

Astım

Epilepsi

Hemofili


10.Soru

"Süreğen bir hastalık olan ve nedeni hâla bilinmeyen bu hastalık, eklemlerde iltihaplanmaların meydana gelmesine neden olmaktadır". Sözü edilen hastalık seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Kalça Çıkığı

Kol–Bacak Eksikliği

Romatoid Artrit (RA)

Ateşli Romatizma

Kas Hastalığı


11.Soru

Canlıların genetik kodlarının canlıyı oluşturan ebeveynlerden yavru bireye nasıl aktarıldığını ve hangi durumlarda fenotipe yansıdığını veya yansımadığını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Psikoloji

Felsefe

Tıp

Kalıtım

Sosyoloji


12.Soru

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili açıklamalardan hangisi bireylerin tanılanması sürecinden hemen sonra özel eğitim hizmetlerine yönlendirilmesinin önünü açmaktadır?


“Özel eğitim gerektiren bireylerin, genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamaya yönelik esasları düzenlemektedir.”

“Özel eğitime erken başlamak esastır”.

“Yetersizliği olan bireylere eğitim hakkı vermemektedir.”

“Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır”

Özel eğitim gerektiren bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim hizmetlerini; bu hizmetleri sağlayacak okul, kurum ve programları kapsar”


13.Soru

I-Engelliler için AÖF harç indirimi hakkı

II-Ulaşım indirimleri hakkı

III-Üniversiteye sınavsız girme hakkı

IV-Gümrük vergisi indirimi

V-Müze ve ören yerleri indirim hakkı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanunla engenlilere verilen haklar arasında yer almaktadır?


I

I-II

I-III-IV

I-II-IV-V 

I-II-III-IV-V


14.Soru

Eğer bir birey, buğday ve arpa gibi ürünlere karşı alerjisinin bulunduğunu söylüyorsa, aşağıdaki hastalıklardan hangisine sahip olabilir demektir?


Çölyak

Gastroözofageal Reflü

Migren

Epilepsi

Spina Bifada


15.Soru

''Yetersizliği olan kişinin tekerlekli sandalyeye ve desteğe bağımlı olması, bireysel gereksinimlerini karşılamada tam bağımlı olması, baş kontrolünün zayıf olması, eklemlerinde işlevlerini sınırlayan ve ağrıya neden olan şekil bozukluklarının olması, okul başarısını ve yaşına uygun motor becerilerin kazanılmasını engelleyen duyu-algı
bozukluklarının olması durumudur.'' tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir?


Ağır derecede yetersizlik

Diyabet

Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları

Hafif derecede yetersizlik

Orta derecede yetersizlik


16.Soru

Belirli zaman aralıklarında uzun ve kısa vadeli hedeflere ilişkin incelemeler yapıldığı ve yeni değerlendirme tarihi belirlendiği bakım hizmetinin planlanma süreci hangisidir?


Değerlendirme

Bakım gereksinimlerinin tanımlanması

Bakım planı hazırlama

Bakım planını uygulama

Gözden geçirme


17.Soru

Gelişimsel gerilik; standardize edilmiş referans testlere göre ya da bireyin yaşıtlarına göre gelişiminin ortalamanın altında olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir gelişimsel gerilik olarak nitelendirilebilir?


Utku'nun uyku problemi göstermesi

Seda'nın erken uyanamama problemi

Tarık'ın zihinsel işlevlerinde problemlerin olması

Zeynep'in matematik dersinde başarısız olması

Mehmet'in koşma hızının düşük olması


18.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere yönelik hizmet veren kurumlar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet vermektedir?


Evde Sağlık Hizmeti

Evde Bakım Hizmeti

Tıbbi Sosyal Hizmet

Özel Bakım Merkezleri

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri


19.Soru

Gelişimsel yetersizliklerin bakım ve rehabilitasyonunda Sağlık Bakanlığının 13. maddesinde aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğu belirlenmiştir?


İç İşleri Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Dış İşleri Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı


20.Soru

I.Başkalarına karşı vurma, ısırma, tekmeleme

II. Çığlık atma, pencereleri kırma, öfke nöbeti geçirme

III. Kendine karşı vurma, ısırma

Yukarıda sıralanlar zihinsel yetersizliği olan çocukların hangi alandaki yetersizlikleriyle ilişkilidir?


Davranış problemleri

İşitsel problemler

İletişimsel Problemler

Zihinsel problemler

Beslenme problemleri