Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303126

I.Başkalarına karşı vurma, ısırma, tekmeleme

II. Çığlık atma, pencereleri kırma, öfke nöbeti geçirme

III. Kendine karşı vurma, ısırma

Yukarıda sıralanlar zihinsel yetersizliği olan çocukların hangi alandaki yetersizlikleriyle ilişkilidir?


Davranış problemleri

İşitsel problemler

İletişimsel Problemler

Zihinsel problemler

Beslenme problemleri


Yanıt Açıklaması:

Ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerde bazı problem davranışlar, daha hafif ya da orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey- lere göre daha fazla gözlenebilmektedir. Bu problem davranışları “zarar verme davranışları” olarak ifade etmek mümkündür. Doğru seçenek A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum