Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302809

Gelişimsel gerilik; standardize edilmiş referans testlere göre ya da bireyin yaşıtlarına göre gelişiminin ortalamanın altında olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir gelişimsel gerilik olarak nitelendirilebilir?


Utku'nun uyku problemi göstermesi

Seda'nın erken uyanamama problemi

Tarık'ın zihinsel işlevlerinde problemlerin olması

Zeynep'in matematik dersinde başarısız olması

Mehmet'in koşma hızının düşük olması


Yanıt Açıklaması:

Zihinsel işlevlerde görülecek problemler ancak standart testlerle belirlenebilir. Ortalamanın en az iki standart sapma altında alınması zeka geriliğini gösteren önemli bir durum olarak değerlendirilir. Doğru seçenek C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum