Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303127

Uyku problemleri normal gelişim gösteren bi- reylerin yaklaşık %20-30’unda görülürken, zihin- sel yetersizliği olan bireylerde bu oran %80’dir. Bu bireylerin uyku problemleri genellikle davranışsal problemlerdir ve genel olarak dört farklı biçimde sergilendiği gözlenmektedir.

1. Gece sık uyanma
2. Uykuya dalmada güçlük
3. Erken uyanma
4. Uykuya gitmeye ya da uyumaya direnme

Bu tarz sorunları olan bir aile için ne tür bir öneri sunmak uyku problemlerinin azaltılmasında yardımcı olacaktır?


Uyku sorunlarının çözülmesinde atılması gereken ilk adım, uygun bir uyku düzeninin oluşturulmasıdır.

Çocuğu gece saatlerine kadar uykusuz bırakmak derin uykuya dalmasına yardımcı olacaktır. 

Sessiz bir ortam oluşturulması ile bir düzen oluşturulabilir. 

Birlikte yatmak model alması adına önemlidir ve uyku problemlerini azaltır. 

Uyku ilacı kullanmak medikal bir seçenek olarak kullanılabilir. 


Yanıt Açıklaması:

ku sorunu olan bireylerde öncelikle yapılması gereken genel yaklaşıma dayalı uygulamalardır.

Genel yaklaşım: Uyku sorunlarının çözülme- sinde atılması gereken ilk adım, uygun bir uyku düzeninin oluşturulmasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum