Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303234

Aşağıdakilerden hangisi çoğunlukla kızlarda görülen bir rahatsızlıktır?


Çocuk felci

Rett sendromu

Spina bifida

Serebral Palsi

Omurilik zedelenmesi


Yanıt Açıklaması:

Rett sendromu çoğunlukla kızlarda görülen, genetik temelli ağır zihinsel gerilik ve otistik özelliklerin görüldüğü ilerleyici sinir sistemi ile ilgili bir bozukluktur. Görülme sıklığı kız çocuklarında 1/10000’dir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum