Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1199573

Fiziksel yetersizliği olan bireylere bakım hizmetleri sunulurken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Tekerlekli sandalyeye bağlı bireylerin  istekleri, güç ve alışkanlıkları dikkate alınarak planlamalar yapılmalıdır. 

Fiziksel yetersizliği olan bireylerin direncini artırmak için yaşam alanlarında yapay engeller oluşturulmalıdır.

Yetersizliği olan bireyler için  tüm yaşam alanlarında tekerlekli sandalyeye yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 

Bakım personeli kişisel hijyen ve kişinin mahremiyeti konusunda duyarlı olmalıdır.

Yetersizliği olan bireyin sosyal etkinliklerde aktif rol alması konusunda yardımcı olunmalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Fiziksel yetersizliği olan bireylerin yaşam alanlarındaki engeller mümkün olduğunca ortadan kaldırılmalıdır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum