Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1216380

Oturduğu yerde ileriye geriye doğru sallanmak, kaşındığı için değil de etkisi hoşuna gittiği için kaşınmak gibi davranışlar, problem davranışların hangi işlevine örnektir?


İçsel uyaran elde etme

Nesne ya da etkinlik elde etme

Nesne ya da etkinlikten kaçma

İlgiden kaçma

Dikkat çekme


Yanıt Açıklaması:

İçsel uyaran elde etme; bireyin sonuçlarından hoşlandığı başka bir ifadeyle haz aldığı için sergilediği davranışlardır. Örneğin oturduğu yerde ileriye geriye doğru sallanmak, kaşındığı için değil de etkisi hoşuna gittiği için kaşınmak gibi davranışlar buna örnek gösterilebilir. Doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum