Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303149

I. Aileler yüksek düzeyde depresyon ve ruh sağlığıproblemleri yaşamaktadırlar. II.OSB olan bireylerin normal gelişim gösteren çocuklarakıyasla belirgin bir fiziksel farklılıkları yoktur. III. OSB olan çocuğa sahip anne-babalar en önemlibilgi kaynağı olarak kabul edilirler. IV. OSB olan bireylerde,yüksek düzeyde duygusal ve davranışsal problemler gözlenmektedir. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve aileleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II, III

Yalnız IV

III ve IV

II, III, IV

I,II,III,IV


Yanıt Açıklaması:

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve aileleri ile ilgili verilen bilgilerden hepsi doğrudur. Doğru yanıt E dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum