Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1251817

Denver II Gelişimsel Tarama Testini ülkemizde aşağıdakilerden hangi meslekler sertifika alarak uygulayabilir?


Özel eğitim kurumu sahipleri

Sivil toplum kuruluşu üyeleri

Mühendisler ve sanatçılar

Konuşma terapistleri ve bakıcılar

Sağlıkçılar ve eğitimciler


Yanıt Açıklaması:

Denver II kısa süreli bir eğitimden sonra kullanılabilmektedir. Uygulamanın 5 ile 15 dakikalık bir süre­de tamamlanabilmesinin yanında hekimler başta olmak üzere psikolog, gelişim uzmanı, sosyal çalışmacı ve test eğitimini alan sağlık ve eğitimle ilgili her meslek gruplarınca sertifikasyon sonrasında uygulanabilmek­tedir. Doğru yanıt E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum