Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan bireye en çok müdahale içeren ipucu türüdür?


Tam fiziksel ipucu

Kısmi fiziksel ipucu

Model ipucu

İşaret ipucu

Sözel ipucu


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi OSB olan bireylere öz bakım becerilerini öğretirken kullanılabilecek stratejiler arasında yer almamaktadır?


Ayrık denemelerle öğretim

Günlük plan yöntemi

Doğal öğretim yöntemleri

Etkinlik çizelgesi

Video modelle öğretim 


3.Soru

  1. 2-3 haftalık planların yapılması
  2. Bakımın kim tarafından verileceğinin belirlenmesi
  3. Bakım planının ne kadar sürede tekrarlanacağının belirtilmesi

Yukarıda verilen hizmetler, gelişimsel yetersizliği olan bir bireye verilen bakım hizmetinin hangi planlanma aşamasıdır?


Değerlendirme

Bakım Gereksinimlerinin Tanımlanması

Bakım Planı Hazırlama

Gözden Geçirme

Bakım Planını Uygulama


4.Soru

Gelişimini geciktirebilecek biyolojik ya da çevresel riskleri bulunan ya da gelişimi gecikmiş olan 0-6 yaş grubundaki çocuklara verilen gelişimi destekleyici hizmetlerin bütününü içeren program aşağıdakilerden hangisidir?


Erken Destek Programları

Aile Destek Programları

Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Vineland Uyum Davranış Ölçeği


5.Soru

Denver II Gelişimsel Tarama Testini ülkemizde aşağıdakilerden hangi meslekler sertifika alarak uygulayabilir?


Özel eğitim kurumu sahipleri

Sivil toplum kuruluşu üyeleri

Mühendisler ve sanatçılar

Konuşma terapistleri ve bakıcılar

Sağlıkçılar ve eğitimciler


6.Soru

OSB olan bireylerde duyusal işlevlerde bazı özel bozukluklar olduğu bilinmektedir. Hangisi bu özel bozukluklardan birsidir?


Dikkat süresinin kısa olması

Bilinç kaybı

Duyu problemi

İşitmede yetersizlik

Görmede eksiklik


7.Soru

Kalp kapağına zarar verme riski nedeniyle en tehlikeli çocukluk çağı hastalığı hangisidir?


Ateşli romatizma

Astım

Şeker hastalığı

Kistik fibrozis

Hemofili


8.Soru

I. Standardize edilmiş test sonuçları referans alınır.

II. Bireyin gelişimi, akranlarına göre kıyaslanır.

III. Subjektif değerlendirmeler yapılır.

IV. Bireyin gelişimi, akranlarından farklı olmalıdır.

Yukarıda gelişimsel geriliğin tanılanması ve özellikleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

I ve IV

II ve III

III ve IV


9.Soru

Hangisi evde bakım hizmetlerinin sınıflandırmasından birisi değildir?


Formel bakım

Verilen bakım hizmetinin süresi

Evde bakımın sadece tıbbi hizmetlerden oluşmaması aynı zamanda bireyin ihtiyaç duyabileceği sosyal hizmetleri de kapsamasıdır

İnformal bakım

Verilen bakımın şekli


10.Soru

OSB'li bireye tuvalet kontrolünü kazandırmak için ilk yapılacak iş aşağıdakilerden hangisidir?


Kuruluk süresinin saptanması

Tuvaletin yerinin öğretilmesi

Tuvaletinin söylemesinin istenmesi

Tuvalet temizliğinin öğretilmesi

El yıkama alışkanlığının kazandırılması


11.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere sunulacak olan bakım hizmetinin planlama aşaması bileşenlerinden hangisi doğru değildir.


Değerlendirme

Bakım gereksinimlerinin tanımlanması

Bakım planı hazırlama

İşbirliği 

Bakım planını uygulama


12.Soru

I. Büyük kas becerilerindeki yetersizlikler
II. Küçük kas becerilerindeki yetersizlikler
III. El-göz koordinasyonunda yetersizlik
IV. Bilişsel becerilerde yetersizlik 
V. Öğrenme fırsatlarını engelleyecek özellikteki aile tutumları.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri zihinsel yetersizliği olan bireylerin öz bakım becerilerini edinmesini etkileyen etmenlerdendir?


I, II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV

I, II, III ve V

I, II, III, IV ve V


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde OSB olan çocuğun eğitimde ailesinin neden önemli olduğu doğru olarak ifade edilmiştir?


OSB olan çocukların eğitimde her zaman ebeveynlerin fiziksel yardımı gerektiği için 

Çocuğu OSB olan ebeveynlerin, eğitimcilere yeterince güvenmediği için

Çocuğu OSB olan ebeveynlerin çocuklarını yalnız bırakmak istemedikleri için

Çocuğu OSB olan ebeveynlerin çocuk hakkındaki en önemli bilgi kaynakları olduğu için

OSB olan çocuğa sahip ebeveynlerin, OSB konusunda bilgilendirilmesi gerektiği için


14.Soru

''Doğum öncesi, doğum sırası ya da doğum sonrası erken çocukluk çağında (0-7 yaş), beyinde meydana gelen bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan yürüme, hareket ve duruş bozuklukları ile seyreden bir bozukluktur.'' ifadesiyle anlatılmak istenen yetersizlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Spina bifida

Çocuk felci

Multiple skleroz

Serebral palsi

Rett sendromu


15.Soru

Zihin yetersizliğin sınıflandırılmasında orta düzeyde zihinsel yetersizlik zeka bölümü puanı kaç aralığındadır ? 


50-55 ile 70 arası

35-40 ile 50-55 arası

20-25 ile 35-40 arası

20-25 ile daha aşağısı

25-30 ile 40-45


16.Soru

Evde kısa süreli bakım kaç gün ile sınırlandırılmıştır?


15

30

45

60

90


17.Soru

Özel eğitim ile otizmli bireylerde kazandırılması hedeflenen en genel amaç aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.


Konuşabilmesi

Doğru cevap verebilmesi

Sosyal etkileşimin arttırılabilmesi

Bağımsız yaşayabilmesi

Koşabilmesi


18.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan ergenlere masturbasyon davranışının öğretimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kız ergenler kendi odalarına yönlendirilmelidir.

Erkek ergenler banyoya yönlendirilmelidir.

Becerinin öğretimi kurumlarda yapılmalıdır.

Model ipucu kullanılır.

Maket üzerinden eğitim sunulur.


19.Soru

  1. Banyo yaptırılması
  2. Tuvalet ve temizliği
  3. Diş bakımı ve ağız temizliği
  4. Yemek yerken yardım edilmesi
  5. Kitap okumasına yardımcı olunması

Hangisi/hangileri gelişimsel yetersizliği olan bireylerin gereksinim duyduğu kişisel bakım hizmetleri arasında yer alır?


Yalnız I

II ve IV

I, II, III ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yetersizliğe yol açan doğum öncesi nedenlerden biridir?


Kan uyuşmazlığı

Bebeğin oksijensiz kalması

Çoğul gebelik

Beyni ve omuriliği etkileyen enfeksiyonlar

Erken doğum