Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302771

I. Standardize edilmiş test sonuçları referans alınır.

II. Bireyin gelişimi, akranlarına göre kıyaslanır.

III. Subjektif değerlendirmeler yapılır.

IV. Bireyin gelişimi, akranlarından farklı olmalıdır.

Yukarıda gelişimsel geriliğin tanılanması ve özellikleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

I ve IV

II ve III

III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel gerilik; standardize edilmiş referans testlere göre ya da bireyin yaşıtlarına göre gelişiminin ortalamanın altında olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda bireyin gelişimi akranları ile kıyaslanır ancak gelişimin akranlarından farklı olması gelişimsel geriliği tanılamak için yeterli değildir. Bireyin gelişimi akranlarını baz alınarak yapılan değerlendirmelerde ortalamanın üzerinde değil altında olmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum