Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1284763

OSB olan bireylerde duyusal işlevlerde bazı özel bozukluklar olduğu bilinmektedir. Hangisi bu özel bozukluklardan birsidir?


Dikkat süresinin kısa olması

Bilinç kaybı

Duyu problemi

İşitmede yetersizlik

Görmede eksiklik


Yanıt Açıklaması:

OSB olan bireylerde duyusal işlevlerde bazı özel bozukluklar olduğu bilinmektedir. Bu duruma örnek verecek olursak motor becerilerdeki eksiklikler, algılama ve anlamada yetersizlikler ile dikkat süresinin kısalığı veya yoksunluğunu sıralayabiliriz.

Yorumlar
  • 0 Yorum