Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302762

Gelişimini geciktirebilecek biyolojik ya da çevresel riskleri bulunan ya da gelişimi gecikmiş olan 0-6 yaş grubundaki çocuklara verilen gelişimi destekleyici hizmetlerin bütününü içeren program aşağıdakilerden hangisidir?


Erken Destek Programları

Aile Destek Programları

Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Vineland Uyum Davranış Ölçeği


Yanıt Açıklaması:

Ebeveynler, erken çocukluk döneminde gelişimsel gerililiği olan çocuklarını erken destek programına dahil etmelidirler. Bazen okul öncesi dönemi de bu programların içinde yer almakta ancak bu eğitimde 0-3 yaş programlarının özelliklerine odaklanılmaktadır. Bu programın içinde fizik tedavi ve rehabilitasyon, dil ve konuşma terapisi, ebeveyn-bebek etkileşim terapisi, sosyal destek hizmetleri gibi çok farklı alanda hizmetler yer alabilmektedir. Erken destek programı denildiğinde birbiri ile bağlantısı olan buhizmetlerin tümü anlaşılmaktadır.Erken Destek Programları; gelişimini geciktirebilecekbiyolojik ya da çevresel riskleri bulunan ya da gelişimi gecikmiş olan 0-6 yaş grubundaki çocuklara verilen gelişimi destekleyici hizmetlerin bütününü içeren programdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum