Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1211306

Evde bakım hizmetlerinde temel amaç nedir?


Yetersizliği olan bireyin birine muhtaç olmadan hareket edebilmesidir.

Yetersizliği olan bireyin eğitiminin gerçekleşmesidir.

Yetersiliği olan bir bireyin temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Yetersizliği olan bireylerin kaliteli, gereksinimleri doğrultusunda ve düşük maliyetli hizmet almasıdır.

Yetersiliği olan bireylerin bir işte çalışabilmesini sağlamaktır.


Yanıt Açıklaması:

Evde bakım hizmetlerinde temel amaç, yetersizliği olan bireylerin kaliteli, gereksinimleri doğrultusunda ve düşük maliyetli hizmet almasıdır. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum