Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1259126

  1. Doğal öğretim yöntemleri
  2. Ayrık denemelerle öğretim
  3. Önleyici hizmet modeli               
  4. Etkinlik çizelgesi
  5. İpucu sunma

Hangisi/hangileri OSB olan bireylere öz bakım becerilerini kazandırmada kullanılan stratejiler arasında yer alır?


I, II, III, IV ve V

II, III, IV ve V

I, II, IV ve V

III ve IV

Yalnız IV


Yanıt Açıklaması:

OSB olan bireylerin uygun davra­nışlarının arttırılmasında ya da yeni davranışların kazandırılmasında etkili bir biçimde kullanılan ve Uygulamalı Davranış Analizi (UDA) ilkelerine dayalı çeşitli stratejiler yer almaktadır. UDA temel olarak sosyal açıdan önemli davranışları kontrol almayı hedefler. Bu amaçla bireylerin sergilediği uygun davranışların kazandırılması ve/veya arttı­rılmasını hedeflemekle birlikte; uygun olmayan davranışların azaltılması ve mümkün olduğu du­rumlarda ortadan kaldırılmasını amaçlamakta­dır. Ayrık denemelerle öğretim, ipucu sistemleri, zincirleme öğretimi, doğal öğretim yöntemleri ve video modelle öğretim yöntemleri otizmli birey­lerin gereksinim duydukları rutin, etkinlik, tepki ve becerilerin öğretiminde yaygın olarak kullanılan öğretim yöntem ve stratejilerinden bazılarıdır.  Doğru yanıt C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum