Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1274982

Aşağıdakilerden hangisi 573 sayılı KHK'nin 4. maddesinde belirtilen özel eğitim ilkelerinden biri değildir?


Özel eğitime erken başlama

İhtiyaç duyanları özel eğitim hizmetlerinden yararlandırma

Özel eğitim hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi

Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanıp uygulanması

Özel eğitim ihtiyacı olanlar için özel eğitim köyleri kurulması


Yanıt Açıklaması:

Özel eğitim hizmetlerinin aileden ve toplumdan ayrıştırma yapılmadan verilmesi esastır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum