Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303121

I. Zeka puanları 55-70 arasındadır.

II. Kaynaştırma uygulamalarından en çok yararlanan zihin yetersizliği grubudur.

III. Bu bireylerin fark edildikleri yıllar daha çok ilkokul yıllarıdır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hafif düzey zihinsel yetersizliğiyle ilişkili olarak doğru verilmiştir?


Yalnız I

II ve III

I ve III

Yalnız III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler erken çocukluk döneminde fark edilmeyebilirler daha çok ilkokul yıllarında fark edilirler. Zeka puanları 55-75 arasındadır. Kaynaştırma ortamlarında eğitim alma olanakları daha fazladır.

Yorumlar
  • 0 Yorum