Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1229545

Türkiye’de 0-6 yaş bebek ve çocukların psikolojik
gelişimlerini nesnel olarak değerlendirmek için geliştirilmiş olan gelişim tarama envanteri aşağıdakilerden hangisinde yer alır?


Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Değerlendirme kurulu raporu

Gilliam Otistik Bozukluk Belirleme Ölçeği


Yanıt Açıklaması:

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Türkiye’de 0-6 yaş bebek ve çocukların psikolojik gelişimlerini nesnel olarak değerlendirmek için geliştirilmiş bir gelişim tarama envanteridir. Envanter annelerden alınan bilgiler doğrultusunda doldurulurken annelerin dışında çocuğun gelişimini yakından izleyen ve çocuğu iyi tanıyan, babalar ya da bakıcılardan elde edilen bilgilerden hareketle de doldurulabilmektedir. Envanter çeşitli yaş gruplarına göre düzenlenen ve annelere sorularak “Evet”, “Hayır” ve “Bilmiyorum” şeklinde yanıtların sınıflandırıldığı 154 maddeden oluşmaktadır. Envanter dört alt testten oluşmaktadır. Bu alt alanlar şunlardır; (a) Dil-bilişsel gelişim alanı, (b) ince motor gelişim alanı, (c) kaba motor gelişim alanı ve (d) sosyal beceri-öz bakım gelişim alanı. Dil-bilişsel gelişim alanı, basit ses ve sözel davranışlar ile karmaşık dil ifadeleri, dili anlama ve açık olarak ifade etme, basit problemleri çözme ve sayı-zaman kavramı gibi alanları kapsamaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum