Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1263346

Bireyin günlük performansını olumsuz yönde etkileyen kalp yetmezliği, astım, orak hücre anemisi, lösemi, epilepsi, böbrek yetmezliği, hemofili gibi süreğen ya da akut sağlık problemlerini içerir. Tanımı verilen ifade aşağıdakilerden hangi kavramla ilgilidir?


Otizm Spektrum Bozukluğu

Ortopedik Yetersizlik

Sağlık Yetersizliği

Down Sendromu

Fragile X Sendromu


Yanıt Açıklaması:

Sağlık yetersizlikleri, bireyin günlük performan- sını olumsuz yönde etkileyen kalp yetmezliği, astım, orak hücre anemisi, lösemi, epilepsi, böbrek yetmezliği, hemofili gibi süreğen ya da akut sağlık problemlerini içerir. Bu yetersizlik durumundaki bireyler günlük yaşamlarını sürdürmede güçlükler yaşarlar, sürekli tedavi ve bakıma gereksinim duyarlar. Doğru seçenek C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum