Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303124

İpucu, bireylere sunulan yardım düzeyleridir. Başka bir ifadeyle bir davranış ya da becerinin birey tarafından yerine getirilmesini sağlayan yardımlardır. 

Aşağıdaki ipucu türlerinden hangisi çocuk üzerinde en yoğun kontrolü sağlayan bir ipucudur?


Sözel İpucu 

Fiziksel İpucu

Model İpucu

İşaret İpucu

Görsel İpucu


Yanıt Açıklaması:

Fiziksel ipucu birey üzerinde en yoğun kontrol düzeyine sahip ipucudur. Doğru seçenek B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum