Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303156

I. Dil

II. İletişim

III. Öz bakım 

IV. Toplumsal beceri

OSB olan bireylerin öğretim sürecinin odaklandığı temel alanlar nelerdir?


I ve II

Yalnız IV

III ve IV

I,II,III,IV

I,II,III


Yanıt Açıklaması:

OSB olan bireylerin öğretim sürecinin odaklandığı temel alanlar dil, iletişim ve öz bakım ve toplumsal beceri alanları olmaktadır. OSB olan bireylerde işlevsel becerilerin öğretimi programın
odak noktasını oluşturmalıdır. Doğru yanıt D dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum