Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1219643

Hangisi gelişimsel yetersizliği olan bireylerin gereksinim duyduğu psikososyal destek hizmetlerinden birisi değildir?


Bakıma muhtaç olan engelli bireylerin engel durumunu ve içinde bulunduğu durumu kabullenmelerine, konu hakkında bilgilendirilmelerine, gelişim alanlarının
desteklenmesine yönelik bireysel veya grup çalışmaları yapılması.

Bakıma muhtaç olan engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal hakları ve var olan kaynakların kullanılmasına yönelik bireysel veya grup çalışmaları yapılması.

Bakıma muhtaç olan engelli bireylerin sosyal hayata uyum ve katılımına, bağımsız
yaşama becerisine yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılması konusunda destek hizmetlerinde bulunma.

Bakıma muhtaç olan engelli bireylerin yalnızlık, umutsuzluk, intihar eğilimi, stresi
depresyon, reddedilme gibi olumsuz durumlardan kurtarılmasına yönelik bireysel veya
grup çalışmaları yapılması.

Bakıma muhtaç olan engelli bireylerin ailelerinin, engelli bireyi ve engel durumlarını ve yaşam kalitesini kolaylaştırmak adına verilecek olan mali destek.


Yanıt Açıklaması:

Maddi destek psikolojik destek değildir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum