Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1231334

  1. Bardaktan sıvı içme
  2. Bıçak kullanma
  3. Düğme ilikleme
  4. Çıt çıt açma
  5. Bağcık çözme

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yemek yeme becerileri arasında yer almaktadır?


I-II

II-III

III-IV

IV-V

V-I


Yanıt Açıklaması:

I-II

Yorumlar
  • 0 Yorum