Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1283973

Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, sözel ve sözel olmayan iletişim ve sosyal etkileşim becerilerinde sınırlılıklar ile birlikte takıntılı, yineleyici davranışlar ve ilgi alanlarında sınırlılık ile karakterize edilen bir yaygın gelişimsel bozukluktur.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


Otizm Spektrum Bozukluğu

Disgrafi

Disleksi

Diskalkuli

Öğrenme Güçlüğü


Yanıt Açıklaması:

DSM-5 e göre Otizm, Asperger Sendromu,
Atipik Otizm ve Çocukluk Dezentegratif Bozukluğu alt kategorileri “Otizm Spektrum Bozukluğu” (OSB) çatısı altında toplanmaktadır. Ayrıca,
DSM-5 kılavuzunda otizm, (a) sınırlı/yinelenen
ilgi ve davranış örüntüleri, (b) sosyal etkileşim ve
iletişimde belirgin yetersizliklerle kendini iki boyutta gösteren nöro-gelişimsel bir bozukluk olarak
ifade edilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum