Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302908

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde anayasada yetersizliği olan bireylerin temel kamusal haklarını belirleyen maddeler doğru olarak verilmiştir?


42.,44.,50.,60. ve 62. maddeler

41.,42.,49.,50.,60. ve 61. maddeler

32.,41.,50. ve 61. maddeler

40.,42.,51.,60. ve 61. maddeler

39.,41.,43.,51.,59. ve 60. maddeler


Yanıt Açıklaması:

Anayasa yetersizliği olan bireylerinde temel kamusal haklarını belirlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası altı maddesi (41., 42., 49., 50., 60. ve 61. maddeler) yetersizliği olan bireylerin temel haklarını düzenlemektedir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum