Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303097

Aşağıdakilerden hangisi ailenin psiko- sosyal destek hizmetleri arasında yer almamaktadır ? 


Yetersizlik durumunu kabullenmesine destek

Bilgilendirilmesine yönelik destek

Sosyal haklarının kullanmasında yönelik verilecek hizmetler

Sosyal hayata katılma için refakat hizmetleri

Sağlık için maddi gereksinim


Yanıt Açıklaması:

Psikososyal destek hizmetleri ise, aşağıdaki konularda destek hizmetlerin sunulmasını içermektedir.

  • Ailenin, yetersizliği olan bireyi ve yetersizlik durumunu kabullenmesine, bilgilendirilmesine yöne- lik verilecek hizmetler,

  • Bakıma muhtaç bireyin kendisinin, mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik verilecek hizmetler,

  • Yetersizliği olan birey ve ailesinin sosyal hakları ve mevcut kaynakların kullanılmasına yönelik veri- lecek hizmetler,

  • Yetersizliği olan bireyin bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kül- türel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düzenlenecek bu tür etkinliklere katılabilmesi için refakat hizmetleri,

• Yetersizliği olan bireyin terk edilme, reddedilme, durumunu kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık, sevgisizlik ve benzeri olumsuz duygulardan kurtarılmasına ve depresyon, stres ve benzeri durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik verilecek hizmetler psikososyal destek hizmetleridir. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum