Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1259118

OSB’li bireylere tuvalet yapma becerisinin kazandırılmasında kullanılan son aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Pekiştireçleri azaltma

Uyarlamaları kaldırılma          

Beceriyi genelleme                

Boşaltım örüntüsünü değiştirme

Altına kaçırmaları görmezden gelme


Yanıt Açıklaması:

OSB’li bireylere tuvalet yapma becerisinin    kazandırılmasında yaşı, dikkat süresi sahip olduğu psikomotor beceriler ve tuvalete yapma beceri­sindeki düzeyi gözönünde bulundurlar. Çocuğa uygun ipucu belirlenerek becerinin öğretimine geçilebilir. Öğretim sırasında daha önceden hazır­lanan beceri analizi kullanılıp çocuğun yaptığı ve yapamadığı beceri analizi basamakları işaretlenir. Böylece yetersizliği olan çocuktaki ilerlemeler ya da ortaya çıkan olası sorunlar belirlenmiş olur.

Becerinin genellenmesi kazanılan becerinin    öğ­renildiği ortamdan başka ortamlarda başka araç­larla başka kişilerin varlığında ve başka yönergeler verildiğinde yapılması demektir. Eğer uyarlama yapıldı ise öncelikle uyarlamanın kaldırılması ge­rekmektedir. Uyarlamalar kaldırıldıktan sonra ço­cuğun kazandığı tuvalet yapma becerisini başka tu­valetlerde gerçekleştirmesi üzerinde durulmalıdır. Doğru yanıt C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum