Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1266231

I. Dokunulmazlık ve izin alma-izin verme öğretiminden sonra kişisel alanı koruma çalışmaları yapılmalıdır.

II. Kişisel alanı koruma öğretimine ergenlik dönemi ile birlikte başlanır. 

III. Kişisel alanını koruma, saldırganca davranmadan kendi güvenliğini sağlama davranışının öğretimidir.

IV. Çocuğa tanımadığı ya da öfkeli görünen çocuklardan bir kol mesafesi kadar uzakta durması öğretilmelidir. 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri gelişimsel yetersizliği olan çocuğa mahremiyetini koruma eğitimi kapsamında öğretilen "kişisel alanını koruma" öğretimi için söylenebilir? 


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I , II ve III

I, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Cinsel gelişimde kişisel alanını koruma da sağlıklı cinsel gelişimin önemli bir parçasıdır. Bu bağlamda kişisel alanını koruyamamak cinsellikle ilişkili sorun davranışlara zemin oluşturabilmektedir. Bu nedenle, çocuklara dokunulmazlık ve izin alma-izin verme öğretiminden sonra kişisel alan algısı çalışmaları da yapılmalıdır. Çocuklar için bu algı, oyun sırasında yanlışlıkla birbirlerine zarar verme ihtimalini de ortadan kaldıran bir beceriye dönüşecektir. Bu beceri aynı zamanda tacizden koruma amacıyla öğretilmektedir. Kişisel alan algısı için çocuğun kendi kol mesafesi esas alınabilir. Çocuğa tanımadığı ya da öfkeli görünen çocuklardan bir kol mesafesi kadar uzakta durması gerektiği öğretilmelidir. Kişisel alanını koruma, saldırganca davranmadan kendi güvenliğini
sağlama becerisidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum