Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302869

Ana sınıfına giden beş yaşındaki Ayşe’nin öğretmeni, Ayşe’de bazı gelişimsel yetersizliklerin olduğunu gözlemlemiştir. Bunun üzerine annesi Ayşe’yi çocuk psikiyatri servisine götürmüştür. Anneye uzmanlar tarafından Ayşe’nin dil, ince ve kaba motor becerileri ile sosyal ve öz bakım becerileri hakkında bazı sorular sorulmuştur. Ayşe’nin gelişimsel yetersizliğini test etmek için uygulanan test aşağıdakilerden hangisidir?


Peabody Resim Kelime Testi

WISC-R Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Vineland Uyum Davranış Ölçeği

Denver II Gelişimsel Tarama Testi


Yanıt Açıklaması:

Ankara Gelişim Tarama Envanteri 0-6 yaş bebek ve çocukların psikolojik gelişimlerinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir testtir. Söz konusu test annelere ya da çocuğa bakım veren baba veya bakıcıya çocuk hakkında sorular yöneltilerek yapılır. Envanter  dil-bilişsel gelişim alanı, ince motor gelişim alanı, kaba motor gelişim alanı ve sosyal beceri-öz bakım gelişim alanı olmak üzere dört alt alandan oluşmaktadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum