Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302947

I. Örtülülük

II. Gizlilik

III. Dokunulmazlık

IV. Tarafsızlık

Yukarıda verilenlerden hangileri mahremiyet kavramları ile birlikte ele alınmalıdır ?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II, III

II,III, IV


Yanıt Açıklaması:

 Mahremiyet, örtülülük, gizlilik ve dokunulmazlık kavramlarıyla ele alınmalıdır. Bireyin vücuduna bakılmaması için örtülü olması, dokunulmaması ve hakkında konuşulması mahrem olan bölgeleriyle ilgili gizliliğin korunması ha^lidir. Doğru cevap D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum