Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303106

I. Okul öncesinde yetersizlikleri fark edilir.

II. İlköğretime başladıklarında fark edilirler.

III. Özel eğitim okullarında eğitim alabilirler.

IV. Doğumla birlikte fark edilirler.

Yukarıdakilerden hangileri orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin genel özelliklerindendir?


I-II

I-III

II-III

II-IV

III-IV


Yanıt Açıklaması:

Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler çoğunlukla okul öncesi dönemde gelişimlerindeki geriliklerle fark edilirler ve yaşları ilerledikçe akranları ile aralarındaki bu fark giderek artabilmektedir. Bu bireyler daha çok ayrı özel eğitim okullarında ya da genel eğitim okulları bünyesinde açılmış¸ olan özel sınıflarda eğitim alabilmektedirler. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ilköğretime başladıklarında fark edilirler. Ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ise doğumla birlikte fark edilirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum