Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1231320

  1. Otizm spektrum bozukluğundan orta ve ileri derecede etkilenmiş olan bireyler normal gelişim gösteren akranlarına kıyasla daha düşük bir hızla öğrenirler.
  2. Otizm spektrum bozukluğundan orta ve ileri derecede etkilenmiş olan bireyler öğrendikleri becerilerin kalıcılığını ve genellenmesini sağlamakta çoğunlukla başarısız olmaktadırlar.
  3. Otizm spektrum bozukluğundan orta ve ileri derecede etkilenmiş olan bireyler ayrı ayrı öğretilen becerileri birleştirmede oldukça başarılıdır.

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin öğrenme süreçleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Yalnız III

Yorumlar
  • 0 Yorum