Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302758

Kaba motor, ince motor, dil/konuşma, bilişsel ve sosyal/kişisel gelişim alanlarının iki veya daha fazlasında belirgin gerilik olması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?


Gelişimsel gerilik

Yaygın gelişim geriliği

Gelişimsel yetersizlik

Yaygın gelişimsel yetersizlik

Fiziksel gelişim


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel gerilik; standardize edilmiş referans testlere göre ya da bireyin yaşıtlarına göre gelişiminin ortalamanın altında olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Yaygın gelişim geriliği ise kaba motor, ince motor, dil/konuşma, bilişsel ve sosyal/kişisel gelişim alanlarının iki veya daha fazlasında belirgin gerilik olması olarak ifade edilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum