Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302863

Aşağıdakilerden hangisi özellikle çocukların uyum davranışlarını incelemeye yönelik ölçme değerlendirme araçlarından biridir? 


AGTE

GEÇDA

Denver II 

Peabody 

Vineland 


Yanıt Açıklaması:

Vineland Uyum Davranış Ölçeği (VUDÖ), çocukların özellikle uyum davranışlarını incelemeye yönelik bir ölçme değerlendirme aracıdır. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum