Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303140

Aşağıdakilerden hangisi OSB olan bireylerin öğretim sürecinin odaklandığı temel alanlardan biri değildir?  


Matematik

Dil

İletişim

Öz bakım alanları

Toplumsal beceri alanları


Yanıt Açıklaması:

OSB olan bireylerin öğretim sürecinin odaklandığı temel alanlar dil, iletişim ve öz bakım ve toplumsal beceri alanları olmaktadır. Doğru yanıt A şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum