Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1259141

  1. Çevreyi düzenleme
  2. Resimleri oluşturma
  3. Pekiştireçleri belirleme
  4. Araç gereçleri hazırlama
  5. Takıntılı davranışları kayıt etme

Hangisi/hangileri etkinlik çizelgesi basamakları arasında yer alır?


I, II, III ve IV                  

II, III, IV ve V

I, II ve IV

III ve V

Yalnız II


Yanıt Açıklaması:

Etkinlik çizelgeleri OSB’li bi­reyin gününü tahmin edilebilir hale getirmekte ve bireye günlük rutinlerdeki değişimlere hazır olma fırsatı sunmaktadır. Özellikle günün farklı zaman­larında yerine getirmesi gereken öz bakım ve günlük yaşam becerilerinin sırasının ve basamaklarının öğretilmesi için oldukça kullanışlıdır. Genel olarak etkinlik çizelgesi hazırlanma aşamasında gerçekleş­tirilmesi gereken basamaklar şu şekilde sıralanabi­lir. : (a) etkinlikleri seçme, (b) resimleri oluşturma, (c) araç-gereçleri hazırlama, (d) pekiştireçleri be­lirleme ve hazırlama, (e) çevreyi düzenleme ve (f ) sosyal etkileşim becerilerinin öğretimi planlanma. Doğru yanıt A’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum