Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303043

Aşağıdakilerden hangisi özel eğitim alanında ailelerle işbirliği kurarken yararlanılabilecek hizmet modellerinden birisi değildir? 


Müşteri model

Akran destekleme modeli

Zenginleştirilmiş model

Uzman modeli

Eşli model


Yanıt Açıklaması:

Özel eğitim alanında ailenin sürece nasıl ve ne şekilde katılabileceğine ilişkin birbirinden
farklı görüşler ve modeller bulunmaktadır. Bunlar: koruyucu model, eşli model, uzman modeli, geçiş modeli ve zenginleştirilmiş model olarak sıralanabilmektedir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum