Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1262171

Örtülülük, Gizlilik, Dokunulmazlık kuralları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Örtülülük, gizlilik ve dokunulmazlık kuralı işlevsel kurallardandır.

Dokunulmazlığın öğretiminde model ipucu ile öğretim kullanılmalıdır. 

Örtülülük, dokunulmazlık ve gizlilik kurallarına uyması çocuğun sosyal ortamlardan dışlanmaması için gereklidir.

Gizlilik, örtülülük, dokunulmazlık tuvalet eğitimi sırasında öğretilmesi gereken kurallardır. 

Gizliliğin sağlanması için kabin kullanımı, örtülülük için giyinikliğin nasıl olması gerektiği ve
dokunulmazlık için de kendini temizleme becerisinde bağımsızlık öğretilir.


Yanıt Açıklaması:

Dokunulmazlık çalışması içinde öncelikle tuvalet sonrası temizliğini kendisinin yapmasını sağlamanız gerekmektedir. Çocuğun bu konuda hâlen başkasına bağımlı olmaması gerekir. Beceri öğretiminde anlatıldığı gibi giderek azalan ipucu kullanma sistematiğinde beceri öğretimi yapmanız gerekmektedir. Bu öğretimde tam fiziksel yardımla başlayıp giderek daha az fiziksel yardımda bulunmanız açıklanmıştır. Tuvalet sonrası temizlenme becerisine özgü olarak tam fiziksel yardımda, eldiven kullanarak elinizin çocuğun vücuduna değmemesine özen gösteriniz. Bu yardımı yaparken bu bölgesine kendisi dışında kimsenin dokunmaması gerektiğini açıklayınız ve “ben bile dokunmuyorum bak eldivenim var” diyerek dikkatini çekiniz.

Yorumlar
  • 0 Yorum