Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bulaşıcıdır?


Spina Bifida

Multiple Skleroz

Serebral Palsi

Çocuk Felci

Rett Sendromu


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kas-iskelet sistemi ile ilgili fiziksel yetersizliklerden biri değildir?


Kalça çıkığı

Romatoid artrit

Ateşli romatizma

Epilepsi

Kas hastalığı


3.Soru

Hangisi etkinlik çizelgesi hazırlanma aşamasında gerçekleştirilmesi gereken basamaklardan birisi değildir?


Zamanlamayı belirleme

Çevreyi düzenleme

Sosyal etkileşim becerilerinin öğretimi planlanma

Resimleri oluşturma

Etkinlikleri seçme


4.Soru

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, gerektiğinde zihinsel yetersizliği olan öğrenciye ve devam ettiği sınıfındaki öğretmenine destek özel eğitim hizmetlerinin sağlanması koşulu ile yetersizliği olan bireylerin akranları ile birlikte genel eğitim sınıflarında eğitim görmesine ne ad verilmektedir ? 


Özel sınıf

Özel eğitim okulu

Destek eğitim hizmeti 

Özel Eğitim Sınıfı

Kaynaştırma


5.Soru

İşitme kaybı olan bireyleri değerlendirmek, alanına uygun program hazırlamak ve uygulamakla yükümlü özel eğitim ekibi üyesi aşağıdakilerden hangisidir?


Özel eğitim uzmanı

Çocuk gelişimci

Odyolog

Fizyoterapist

Psikolog


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diyabetik şokun belirtilerinden biri değildir?


Baş dönmesi

Terleme

Bulanık görme

Uyku hâli

Göz kararması


7.Soru

Bir uygulamanın etkililiğinin gösterilebilmesi için bir başka deyişle, bir uygulamanın hedeflenen değişikliğe neden olduğunu söyleyebilmek için bu uygulamanın başka uygulamalara ya da kontrollere kıyasla daha olumlu sonuçlar verdiğini gösteren deneysel araştırma sonuçlarına gereksinim vardır. Bu uygulamanın hangi özelliğini göstermektedir.


Öğretmen dostu olması

Bilimsel dayanaklı olması

Kolay olması

Genel kabul görmüş olması

Ucuz olması


8.Soru

Sadece püre kıvamındaki yiyecekleri yemeyi tercih eden bir kişinin sergilediği yemek seçiciliği davranışı aşağıdakileren hangisidir?


Türüne göre yemek seçiciliği

Dokusuna göre yemek seçiciliği

Issısına göre yemek seçiciliği

Besleyen kişiye göre yemek seçiciliği

Yere göre yemek seçiciliği


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi problem davranışların işlevleri arasında değildir ? 


İçsel uyaran elde etme

İlgi elde etme

İçsel uyarandan kaçma

İlgiden kaçma

kendine zarar verme


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Freud'un psikoseksüel gelişim dönemlerinden biri olan "Oral dönem" için söylenebilir?


Bu dönemde cinsel roller sağlamlaşır ve pekişir.

Çocuk fiziksel farklılığını anlamıştır ve değişmezliği kabullenmeye çalışır.

Çocuklarda bu dönemde Oedipus ve Elektra karmaşasından söz etmektedir.

Bu dönemde ilk uyarım alınan bölge ağızdır. 

Çocuk bu dönemde zihinsel olarak sıralama, sınıflama yapabilmektedir.


11.Soru

OSB olan bireyin gününü oluşturan etkinlikleri hedeflenen sırada yerine getirmesini sağlamak amacıyla geliştiren resim ya da sözcükler dizisi olarak adlandırılan şey nedir?


Etkinlik takibi

Etkinlik kodu

Etkinlik çizelgesi

Kontrol çizelgesi

Takip çizelgesi


12.Soru

2022 sayılı kanuna göre  muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması için öngörülen yaş kaçtır?


90 yaş

20 yaş

30 yaş

80 yaş

65 yaş


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde görev alan personellerden değildir?


Psikolog

Odyolog

Doktor

Fizyoterapist

Rehber öğretmen


14.Soru

Örtülülük, Gizlilik, Dokunulmazlık kuralları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Örtülülük, gizlilik ve dokunulmazlık kuralı işlevsel kurallardandır.

Dokunulmazlığın öğretiminde model ipucu ile öğretim kullanılmalıdır. 

Örtülülük, dokunulmazlık ve gizlilik kurallarına uyması çocuğun sosyal ortamlardan dışlanmaması için gereklidir.

Gizlilik, örtülülük, dokunulmazlık tuvalet eğitimi sırasında öğretilmesi gereken kurallardır. 

Gizliliğin sağlanması için kabin kullanımı, örtülülük için giyinikliğin nasıl olması gerektiği ve
dokunulmazlık için de kendini temizleme becerisinde bağımsızlık öğretilir.


15.Soru

Zeka bölümü 35-40 ile 50-55 arası olan bireyler, hangi yetersizlik düzeyi içerisinde tanımlanmaktadır?


Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Orta düzeyde zihinsel yetersizlik

Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

Kişiye bağımlı zihinsel yetersizlik


16.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan birey sosyal paylaşım (okul, dinlenme odası) alanlarında mastürbasyon yapmaya başlıyor ise bu durumda yapılacak ilk müdahale ne olmalıdır?


Masturbasyon yapmasını önlemek

Mahremiyet alanına (odasına ya da banyoya) yönlendirmek

Bireyi görmezden gelmek

Bireye kızmak

Ceza vermek


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Otizmli bireylere veya ailelerine yönlendirme konusunda uzmanların yapabilecekleri sorumluluklardan biri değildir? 


Bakım hizmetleri konusunda bakıcı aile fertlerine yönelik rehberlik, danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek

Ailelere okula devam eden çocuklarının yetersizlikleri odaklanmaları yerine başarıları ve yeterlilikleri üzerinde odaklanmalarını sağlayarak aile yapısını ve organizasyonunu güçlendirmek

Gerektiğinde normal gelişim gösteren yetişkin ve bireylerin çocuklarındaki yetersizlik durumunu kabullenmeleri için çaba göstermek

Gerektiğinde aileye ya da bireye cihaz, para, ilaç vermek

Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların yaşamlarını kendi başlarına idare edecekleri becerilerin neler olduğunu, kendini yönetmek ve kendini savunmak konusunda gerekli bilgileri aktarmak


18.Soru

I- OSB’den orta ve ileri derecede etkilenmiş olan bireyler normal gelişim gösteren akranlarına kıyasla daha düşük bir hızla öğrenirler

II- OSB’den orta ve ileri derecede etkilenmiş olan bireyler öğrendikleri becerilerin kalıcılığını ve genellenmesini sağlamakta çoğunlukla başarısız olmaktadırlar

III- OSB’den orta ve ileri derecede etkilenmiş olan bireyler ayrı ayrı öğretilen becerileri birleştirmede sorunları vardır

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerde öğretim düzenlenirken ve öğretim yöntemi/sürecine karar verirken akılda tutulması gereken faktörlerdendir? 


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


19.Soru

I. Zihinsel işlevlerde sınırlılık

II. Uyumsal davranışlarda sınırlılık

III. Yaşamın herhangibir döneminde ortaya çıkması

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri zihinsel yetersizliğin tanılanmasında kullanılır?


I ve II

I, II ve III

II ve III

I ve III

Yalnız I


20.Soru

  1. Anne-baba arasındaki akrabalık,
  2. Kan uyuşmazlığı,
  3. Müdahaleli doğum,
  4. Annenin leğen kemiğinin dar olması,
  5. Anne yaşının 20’nin altında ya da 35’in üstünde olması,
  6. Annenin yaptığı doğum sayısı,
  7. Bebeğin oksijensiz kalması,

Yukarıda verilen fiziksel yetersizliğin nedenlerinden hangisi ya da hangileri "doğum öncesi nedenler" arasındadır?


I, II, IV, V, VII

I, II, III, IV, V

I, II, IV, V, VI

I, III, IV, V, VI

I, II, V, VI, VII